Bloc personal,

dimarts, 25 de març de 2008

Mapes d'imatge

L'altre dia buscava com posar mapes d'imatge en un document HTML. Ara ho he trobat i aquí ho anoto per tenir-ho guardat...:

En la imatge s'ha de fer servir l'atribut usemap i donar-li un nom (p.e. #Map1). Observar que ha d'anar entre cometes.

<img src="img/peu2.jpg" border="0" usemap="#Map1">

I després cal posar el mapa:

<map name="Map1">
<area shape="rect" coords="446,21,514,39" href="pagina1.html" ONFOCUS="this.blur();">
<area shape="rect" coords="527,22,578,35" href="pagina2.html" ONFOCUS="this.blur();">
<area shape="rect" coords="596,22,674,37" href="pagina3.html" ONFOCUS="this.blur();">
<area shape="rect" coords="692,22,757,37" href="pagina4.html" ONFOCUS="this.blur();">
</map>

Això pot estar fora de la taula però dins el body.

Cap comentari:

Publica un comentari