Bloc personal,

dilluns, 1 de setembre de 2014

La puta i la Ramoneta (vídeo i transcripció en català i castellà)

Des que vaig veure aquest vídeo em vaig quedar bocabadat i esmaperdut… Gran contingut ideològic i les paraules justes en la justa mesura.

No puc fer altra cosa que, a part de compartir-ho al Facebook, transcriure’n el contingut… ;-)Amb permís del Peyu a Youtube, transcripció (ho he fet el millor que he pogut) de:

La puta i la Ramoneta

“Imaginem que Espanya és una casa de putes. I unes putes, ja sigui perquè són més putes o més guapes, guanyen més calers que les altres putes. Però aquestes putes tenen un proxeneta que se’ls hi queda els calers amb tota la puteria del món.

Putada! Perquè només els hi torna la pasta justa per viure i passar-les putes!

I ara, aquestes putes putejades, sense passar-se de putes però fartes que les putejin han dit: o follem tots o la puta al riu! Es volen fer autònomes, pagar els seus impostos i muntar la seva casa de putes.

Només per la puta mania dels calers? No! Hi han més coses!

Putades i putades d’altres putes que els hi costa entendre, per exemple, que cada puta pugui fer servir la seva llengua de la manera que més li convingui. Ja sigui català, francès, grec o romanès.

Estareu d’acord amb mi que una puta, quantes més llengües domini, millor!

Doncs hi ha putes entestades en fer-la anar només d’una manera: putes de carretera!

Hi ha un altre problema: la puta ‘malapata’ que, a la mateixa habitació de les putes putejades, hi han altres putes que no sé quins interessos tenen amb el proxeneta, però que per davant se les donen de putes i per darrera et foten la putada! Buf…

Compte, que tenen tot un ‘puteriu’ muntat de sotamà que van sucant de tot arreu, van fent la puta i la Ramoneta, i no hi ha manera de muntar la casa de putes nova.

I… cagun la puta! A mi m’emprenya perquè, al meu entendre, aquestes putes tenen tota la potestat de decidir quina casa de putes volen.

I deixant les putes, perquè si sou una mica putes haureu vist que les putes som nosaltres, haurem de ser més putes que les gallines i l’11S i el 9N ho haurem de fer de puta mare perquè ens hi juguem la nostra reputació.”
Tot això en un minutet de no res, vocalitzant cada paraula i sense trabar-se… almenys en l’edició final del vídeo ;-) Gran Peyu!

Ho fem en castellà perquè s’entengui una mica més enllà?
(Gràcies Google Translator)La puta y la Ramoneta   (versión en castellano)

“Imaginemos que España es una casa de putas. Y unas putas, ya sea porque son más putas o más guapas, ganan más dinero que las otras putas. Pero estas putas tienen un proxeneta que se les queda el dinero con toda la putería del mundo.

¡Putada! ¡Porque sólo les devuelve la pasta justa para vivir y pasarlas putas!

Y ahora, estas putas puteadas, sin pasarse de putas pero hartas de que las puteen han dicho: ¡o follamos todos o la puta al río! Se quieren hacer autónomas, pagar sus impuestos y montar su casa de putas.

¿Sólo por la puta manía de los dinero? ¡No! ¡Hay más cosas!

Putadas y putadas de otras putas que les cuesta entender, por ejemplo, que cada puta pueda utilizar su lengua de la forma que más le convenga. Ya sea catalán, francés, griego o rumano.

¡Estaréis de acuerdo conmigo en que una puta, cuantas más lenguas domine, mejor!

Pues hay putas empeñadas en hacerla ir sólo de una manera: ¡putas de carretera!

Hay otro problema: la puta malapata que, en la misma habitación de las putas puteadas, hay otras putas que no sé qué intereses tienen con el proxeneta, pero que ¡por delante se las dan de putas y por detrás te pegan la putada! Buf…

Cuidado, que tienen todo un puterío montado bajo mano que van mojando de todas partes, van haciendo la puta y la Ramoneta, y no hay manera de montar la casa de putas nueva.

Y… ¡cagun la puta! A mí me fastidia porque, en mi opinión, estas putas tienen toda la potestad de decidir qué casa de putas quieren.

Y dejando las putas, porque si sois un poco putas habréis visto que las putas somos nosotros, tendremos que ser más putas que las gallinas y el 11S y el 9N lo tendremos que hacer de puta madre porque nos jugamos nuestra reputación.”


Amén.

Cap comentari:

Publica un comentari