Bloc personal,

dimarts, 20 de març de 2012

“Quiero un logotipo, pero sin tipografía...” (?)

És que si no ho explico rebento. I ara que ja ha passat un temps prudencial (almenys jo ja ho he facturat) ho explicaré amb péls i senyals ometent, és clar, els noms originals.

Tinc un client (A) que alhora té un altre client (B) que té una seu a Catalunya i una altra a Madrid. Aquest client B de Madrid té a la vegada un client (C) que forma part dʼuna corporació farmacèutica i, conjuntament amb dues agències dʼàmbit estatal dins el sector mèdic, vol engegar un projecte informatiu adreçat a professionals dʼaquest sector per prevenir els usuaris finals... Complicat? Doncs això no ha fet res més que començar.

A través dʼaquesta cadena jeràrquica, el client C encarrega la realització dʼun logotip per integrar en totes les seves comunicacions. El nom a utilitzar en aquest logotip li direm XX-infoXxX... (he substituit les inicials originals per la lletra X).

El primer que comento és que aquestes inicials, més enllà dels qui en formen part del projecte i saben el què és, necessitaran una explicació... un base-line. Que aquest logotip amb aquest naming no és gens descriptiu. Malgrat tot, lʼun per lʼaltre, sʼacorda que aquest logo només portarà les lletres inicialment aportades: XX-infoXxX...

Es treballa el logotip buscant una tipografia ben legible, mirant colors del sector i estils aplicats en àmbits similars. Finalment es treballa amb un anagrama que sʼintegra amb el logotip i aporta una mica més dʼinformació. En la primera presentació, per tal dʼestablir un punt de referència amb el client C final, es presenta una opció vàlida final en blanc i negre, en color amb degradats, en positiu, en negatiu, en escala de grissos i en color pla. Per tal dʼacotar les possibles opinions dels diferents integrants dʼaquest client C final, es mostren també altres tres opcions tipogràfiques i variacions en la composició logotip + anagrama, així com altres opcions de color.

Resposta del client C:
 “volen un logo sense lletres, no volen jugar amb tipus de lletra...”

Després dʼalguns correus amb el client B - Catalunya comentant la incongruència de la “comanda”, arribem a la conclusió que ara el que volen és un pictograma. Sʼaïlla lʼanagrama creat per la primera versió del logotip, se li donen un parell de voltes i sʼofereixen diferentes opcions per escollir.

A partir dʼaquí, com és normal, veuen que no els agrada i comencen a donar pistes del que volen fer entendre... o sigui que en aquest punt el client ens comença a passar un nou briefing... a bona hora!

En aquest punt comencem a plantejar la feina des de zero seguint aquest briefing i el que fem és crear un pictograma per cada paraula que composa les inicials del logotip. I sobre aquesta base composem diferents propostes pictogràfiques estructurades en diferents pictogrames. Enviada aquesta proposta algú proposa la típica composició de “em fas una prova amb la part B de la primera proposta, la part C de la quarta i la part A de la tercera...” Si vols caldo, té dues tasses!

Per sort, finalment algú amb més poder dins el client C troba exactament el que buscaven en una de les 10 propostes del penúltim enviament, perquè explica fil per randa el que demanaven. O sigui que, repeteixo PER SORT, feina feta i problema solucionat.

Cap comentari:

Publica un comentari