Bloc personal,

dilluns, 8 de desembre de 2014

⸋ obesofòbia

Conec personalment uns quants fills de puta que són obesofòbics! Així s’acabin de morir!   >:[


****

obès -esa

[1839; del ll. obēsus, -a, -um, participi de obedĕre 'rosegar, menjar', pròpiament 'el qui ha menjat molt']

adj i m i f PAT Dit de la persona que pateix obesitat.


****

fòbia

[del gr. phóbos 'terror, espant']

PSIQ Aversió apassionada, angoixosa i obsessiva, generalment de caràcter patològic, a persones, objectes, situacions o actes.

fò_bi_a.

****

Cap comentari:

Publica un comentari